Czerwiec 03 2020 06:40:11
Ramowy rozkład dnia

6:00 – 8:00      schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, rozmowy

                      indywidualne z dziećmi i rodzicami, praca wyrównawcza, gry i zabawy

                    dydaktyczne

8:00 - 8:15      zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne

8.15 - 8.30      czynności higieniczno-sanitarne

8.30 - 9.00      śniadanie

9.00 - 10.00    realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

10.00 - 11.00  spacery, zabawy dowolne na powietrzu lub w sali

11.00 - 11.15  zabawy integrujące grupę

11.15 - 11.30  czynności higieniczno-sanitarne

11.30 - 12.00  obiad

12.00 - 12.15  czynności higieniczno-sanitarne; mycie zębów

12.15 - 14.00  grupa "Krasnoludki" leżakowanie; grupa "Smerfy" i grupa "Skrzaty"

                     zajęcia dodatkowe (j. angielski, religia) i inne zajęcia

                     wyrównujące szanse edukacyjne

14.00 - 14.15  czynności higieniczno-sanitarne

14.15 - 14.30  podwieczorek

14.30 - 16.00  rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów

                     dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami