Czerwiec 03 2020 06:53:21
Wizja i Misja

Wizja, Misja 

 • Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością, do której poszukujemy niejednokrotnie trudnego do odnalezienia klucza. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.
 • Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, twórcze 
   i spontaniczne. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązywać problemy i są dobrze przygotowane do obowiązku szkolnego.
 • Wychowankowie, potrzebujący pomocy, znajdują oparcie 
   w nauczycielach i specjalistach.
 • Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie, przyjemnie spędzić czas.
 • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, odwiedzamy instytucje, poznajemy ciekawych ludzi.
 • Nasze przedszkole jest przytulne, ciepłe i kolorowe. Coraz więcej mamy nowoczesnego sprzętu i mebli. Mamy ciekawe pomoce dydaktyczne 
   i zabawki. Nasz ogród zachęca do zabaw, - dbamy o higienę, ruch 
   i aktywnie spędzamy czas.
 • Organizujemy zajęcia dodatkowe, wspomagające rozwój dziecka.
 • Kadra wychodząc naprzeciw potrzebom współczesności, na bieżąco doskonali swe umiejętności.

 
Nasze przedszkole to miejsce:

 • wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,
 • sukcesu intelektu, ducha, woli i ciała,
 • zadowolenia z własnej aktywności i samodzielności,
 • kreatywnego myślenia,
 • radości i humoru.

 

mgr Elżbieta Synyszyn