Czerwiec 03 2020 05:19:26
Kadra

 Dyrektor – mgr Elżbieta Synyszyn

 

Grupa "Krasnoludki" integracyjna

mgr  Katarzyna Biernacka

mgr  Elżbieta Synyszyn

nauczyciel wspomagający: mgr Dominika Dudzik

Pomoc nauczyciela - Teresa Szynol                         

Woźna oddziałowa  - Ewa Maciaszczyk


Grupa „Smerfy”  integracyjna

mgr Alina Jaziorska

mgr Bożena Niewiadomska

nauczyciel wspomagający: Dominika Dudzik


Pomoc nauczyciela - Renata Troll

Woźna oddziałowa  - Stanisława Fryga

 

Grupa "Skrzaty" integracyjna

mgr Barbara Kasperska

mgr Bożena Luber

nauczyciel wspomagający: mgr Magda Morelowska

Pomoc nauczyciela - Halina Selcer

Woźna oddziałowa  - Janina Miś

 

Specjaliści:

Psycholog- mgr Barbara Niemiec

Pedagog specjalny/surdopedagog/terapeuta SI – mgr Łukasz Gajewski

Arteterapeuta\logopeda - mgr Wojciech Zawadzki

Neurologopeda - mgr Grażyna Całek-Zawadzka

Rehabilitacja ruchowa - mgr Katarzyna Grzegorczyk

Tyflopedagog - mgr Ewelina Sładek

Kuchnia:

Krystyna Lis – kucharka

Manuela Siedlecka - pomoc


Intendent   - Zofia Kędzior

Sekretarka  - Halina Kopeć

Konserwator-ogrodnik  - Piotr Szynol