Czerwiec 03 2020 06:26:54
Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca:      - Beata Wikarek


Z-ca:                       - Krzysztof Banach


Skarbnik:                 - Joanna Gnyla

                                 Aleksandra Rączkowska        

         

Sekretarz:               - Liliana Kraska